Liikkumisen
iloa yhdessä

Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka yksi keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Toteutamme tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä.

Osaamisemme kulmakiviä on pitkäaikainen työ suomalaisen huippu-urheilun parissa.

Me uskomme, että liikunnan ilon löytyminen on perusta sekä menestyvälle huippu-urheilulle että lasten ja nuorten liikunnalliselle elämäntavalle.

Liikkuminen tekee hyvää ihmiselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle.

Suomen laajin liikunnan ja urheilun osaamisyhteisö

Urheiluopistot ovat koulutusorganisaatioita, huippu-urheilun valmennuskeskuksia ja vapaa-ajan liikuntaharrastuksen keskuksia koko väestölle.

Urheiluopistot ry on 11 urheiluopiston kattojärjestö, joka vastaa urheiluopistoverkoston yhteisestä kehittämisestä, vaikuttamisesta liikunta- ja koulutuspoliittisella kentällä, yhteistyöstä kumppaneiden kanssa suomalaisen liikunnan ja urheilun arvostuksen nostamisesta.

ASPC yleiskokous ja forum 2025 järjestetään Suomessa – Tapio Korjukselle jatkokausi ASPC:n puheenjohtajana

Ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopassa järjestettävän ainutlaatuinen kansainvälinen valmennuskeskusten (ASPC) tapahtuman ottaa 2025 vastuulleen Olympiavalmennuskeskus Helsinki yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston sekä Pajulahden Olympia- ja Paralympiavalmennuskeskuksen kanssa.

Lue lisää

Miten vastuullisuus näkyy urheiluopistoilla? 100 vastuullisuustekoa! 

Keräsimme urheiluopistojen vastuullisuusohjelman teemoja mukaillen listan urheiluopistojen vastuullisuusteoista, joita kertyi lähes 100 kappaletta!

Tutustu vastuullisuustekoihin

Urheiluopistojen yhteinen Lasten motoristen taitojen havainnointi -verkkokurssi

OPISKELIJAKSI LIIKUNTA-ALALLE?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTYÖ

YHTEISTYÖ URHEILUOPISTOVERKOSTOSSA

URHEILUOPISTOVERKOSTON STRATEGIA

Asiantuntijamme kirjoittavat näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Asiantuntijamme syventyvät keskustelussa lasten ja nuorten liikkumisen teemaan.