Liikkumisen
iloa yhdessä

Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka yksi keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Toteutamme tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä.

Osaamisemme kulmakiviä on pitkäaikainen työ suomalaisen huippu-urheilun parissa.

Me uskomme, että liikunnan ilon löytyminen on perusta sekä menestyvälle huippu-urheilulle että lasten ja nuorten liikunnalliselle elämäntavalle.

Liikkuminen tekee hyvää ihmiselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle.

Urheiluopistojen yhteinen Lasten motoristen taitojen havainnointi -verkkokurssi

Suomen liikunnan ja urheilun suurin osaamisyhteisö

Urheiluopistot ovat koulutusorganisaatioita, huippu-urheilun valmennuskeskuksia ja koko kansan vapaa-ajan liikuntaharrastuksen keskuksia.

Urheiluopistot ry on 11 urheiluopiston kattojärjestö, joka vastaa urheiluopistoverkoston yhteisestä kehittämisestä, vaikuttamisesta liikunta- ja koulutuspoliittisella kentällä, yhteistyöstä kumppaneiden kanssa suomalaisen liikunnan ja urheilun kehittämisestä sekä urheiluopistojen arvostuksen nostamisesta. Yhdistyksen toimipiste sijaitsee Varalan Urheiluopistolla Tampereella.

#urheiluopistoverkosto #urheiluopistopedagogiikka #liikkumiseniloayhdessä

LIIKUNTA-ALALLE?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTYÖ

VAIKUTTAVA URHEILUOPISTOVERKOSTO

Asiantuntijamme kirjoittavat näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Asiantuntijamme syventyvät keskustelussa lasten ja nuorten liikkumisen teemaan.