Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittanut tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikkojen rakenteista, varusteista ja hoidosta sekä harjoitus- että kilpailuoloissa. Hän huolehtii erilaisten liikuntapaikkojen hoito-, huolto- ja korjaustöistä. Hän osaa palvella asiakkaita ja huolehtii työturvallisuudesta. Hän huolehtii osaltaan liikuntatilojen turvallisuudesta ja tarjoaa siten asukkaille hyvät edellytykset terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6038084