Urheiluopistot ry:n toiminta

Urheiluopistot ry on perustettu vuonna 1988. Järjestön jäseniä ovat 12 valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta. Ensimmäinen kokopäiväinen työntekijä aloitti yhdistyksen hankekoordinaattorina vuonna 2010 ja myöhemmin pääsihteerinä vuonna 2012.

Hallinto

Järjestön hallinnosta ja toiminnasta vastaa Urheiluopistot ry:n hallitus.

Hallitukseen kuuluvat:

Lisäksi sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii Urheiluopistot ry:n pääsihteeri. 

Toiminnan tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on huolehtia liikunnan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä edistää liikunnallista elämäntapaa, liikuntaa ja urheilua kaikissa ikäryhmissä. Urheiluopistot ry on keskusjärjestö, joka huolehtii jäsentensä yhteisestä edunvalvonnasta ja arvostuksesta, toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä yhteistyön edistämisestä.

Järjestö ohjaa urheiluopistojen yhteisiä hankkeita, järjestää henkilöstökoulutusta ja yhteisiä tapaamisia jäsenilleen, esittää lausuntoja, hoitaa edunvalvontaa liikunta ja koulutuspoliittisella kentällä.


Toiminnan tavoitteet

Järjestön toimintaa ohjaa urheiluopistojen verkostostrategia, johon kaikki oppilaitokset ovat sitoutuneet. Järjestö koordinoi verkostostrategian jalkauttamista oppilaitosten arkeen sekä suuntaa toiminnan kehittämistä. 

Strategia

Urheiluopistojen yhteinen verkostostrategia suuntaa verkoston toimintaa vuoteen 2024. 

Toimintatapa

Urheiluopistojen verkosto on syntynyt tarpeesta tiivistää ja vahvistaa urheiluopistojen välistä yhteistyötä, jotta yhteiset tavoitteet saavuttaisiin tarkoituksenmukaisesti. Verkostomaisella toimintatavalla urheiluopistot suuntaavat urheiluopistojen osaamispotentiaalin ja resurssit yhteiskunnan käyttöön kansallisen liikkumattomuuden ratkaisemiseksi.