Urheiluopistot ry:n toiminta

Urheiluopistot ry on perustettu vuonna 1988. Järjestön jäseniä ovat 11 valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta. Ensimmäinen kokopäiväinen työntekijä aloitti yhdistyksen hankekoordinaattorina vuonna 2010 ja myöhemmin pääsihteerinä vuonna 2012.

Hallinto

Järjestön hallinnosta ja toiminnasta vastaa Urheiluopistot ry:n hallitus.

Hallitukseen kuuluvat:

Lisäksi sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii Urheiluopistot ry:n pääsihteeri. 

Toiminnan tarkoitus

Järjestön tehtävänä on valvoa jäsenistönsä etuja, toimia niiden yhteistyöjärjestönä, kantaa vastuuta liikunnan koulutuskeskusten arvostuksesta sekä huolehtia liikunnan yhteiskunnallisesta tehtävästä.

Järjestö ohjaa urheiluopistojen yhteisiä hankkeita, esittää lausuntoja urheiluopistojen edustajana valtakunnallisiin liikunnan ja koulutuksen kehittämishankkeisiin, hoitaa edunvalvontaa liikunta ja koulutuspoliittisella kentällä sekä edistää urheiluopistojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

Toiminnan tavoitteet

Järjestön toimintaa ohjaa urheiluopistojen verkostostrategia, johon kaikki oppilaitokset ovat sitoutuneet. Järjestö koordinoi verkostostrategian jalkauttamista oppilaitosten arkeen sekä suuntaa toiminnan kehittämistä. 

Strategia

Urheiluopistojen yhteinen verkostostrategia suuntaa verkoston toimintaa vuoteen 2024. 

Toimintatapa

Urheiluopistojen verkosto on syntynyt tarpeesta tiivistää ja vahvistaa urheiluopistojen välistä yhteistyötä, jotta yhteiset tavoitteet saavuttaisiin tarkoituksenmukaisesti. Verkostomaisella toimintatavalla urheiluopistot suuntaavat urheiluopistojen osaamispotentiaalin ja resurssit yhteiskunnan käyttöön kansallisen liikkumattomuuden ratkaisemiseksi.