URHEILUOPISTOJEN VERKOSTOSTRATEGIA VUOSILLE 2019-24

Urheiluopistot ovat verkostona sitoutuneet yhteisen strategiakauden tavoitteisiin. Uusi entistä yhteiskunnallisempaan vaikuttavuuteen tähtäävän strategian päätavoite on lasten ja nuorten liikuttaminen. Tutustu strategiakirjamme.

URHEILUOPISTOVERKOSTON LAVI-TIIMI (lasten liikunnan ja viestinnän tiimit)

Verkostolle on vuoden 2021 alusta perustettu LAVI-tiimi, jonka tehtävänä ja tavoitteena on

  • tehdä tunnetuksi urheiluopistojen yhteiskunnallinen tehtävä ja rooli lasten ja nuorten liikuttajana.

  • lisätä valittujen kohderyhmien (päättäjät, kasvattajat, liikkujat) ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnan merkityksestä.

  • vakiinnuttaa toimintatapa arvoa tuottavaksi toiminnaksi.