OLYMPIAKASVATUS

Urheiluopistot toteuttavat koulutustoiminnassaan yhteisen olympiakasvatuksen opetussuunnitelman sisältöjä. Tutustu lisää olympiakasvatukseen ja toteuttamismahdollisuuksiin alla olevien materiaalien avulla.

Olympialaisten teemajulkaisut

    • Reilusti Rioon 2016

  1. Ystävyys - Friendship

  2. Kunnioitus - Respect

  3. Suvaitsevaisuus - Tolerance

  4. Parhaansa tekeminen - Excellence