Työelämäyhteistyö

Teemme urheiluopistoverkostossa tiivistä yhteistyöstä koko liikunta-alan työelämän kehittämiseksi yhteisen laadunhallinnan strategian ohjaamana. Tärkeintä meille on saada jatkuvaa palautetta työelämäyhteistyön toimivuudesta ja kehittää koulutuksen sisältöjä työelämätarpeen mukaisesti. Tehdään yhdessä tulevaisuuden huippuosaajia liikunta-alalle. Tälle sivulle on koottu tiivistetysti verkostomme toimintatapaa työelämän näkökulmasta ja avattu mahdollisuuksia uusien kumppanuuksien käynnistymiselle.

Yhteistyöhön urheiluopiston kanssa?

Ota yhteyttä haluamasi oppilaitoksen työelämän edustajaan (yhteystiedot sivun alalaidassa), joka välittää tarpeen eteenpäin. Tarpeeseen liittyvän tutkinnon osan vastaava opettaja selvittää onko yhteistyötoive sellainen, että se on mahdollista toteuttaa työelämän ja oppilaitoksen yhteistyönä.


Urheiluopistojen työelämäyhteistyö

Ammatillinen koulutus on uudistunut. Uudistus toi mukanaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitokset pystyvät uudistuksen myötä reagoimaan työelämän tarpeisiin entistä ketterämmin. Koulutusten räätälöinti yhdessä työelämän kanssa takaa sen, että työelämän tarpeet huomioidaan. Lisäksi työelämä on mukana varmistamassa opiskelijan osaamisen laatua.

Uudistumisen myötä myös työssäoppiminen muuttui työelämän kannalta joustavammaksi koulutus- sekä oppisopimukseksi. Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen. Osaamista voi nyt myös kartuttaa hyvin monenlaisilla tavoilla, esimerkiksi osoittamalla aiemmin hankittu osaaminen.

Urheiluopistot pyrkivät vahvistamaan sekä luomaan uusia kumppanuuksia oppilaitosten ja työelämän välillä. Opiskelijalle pyritään tarjoamaan tukea jatkuvan oppimisen nivelvaiheisiin, ja edistämään työelämätaitoja ja tutkinnon saavuttamista.

Työelämäwebinaarin tallenne (4.10.2021)


Työelämäyhteistyö case Kisakalliossa: Nappi-hanke

Kisakallio oli mukana Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Nappi-hankkeessa 2019-2020. Hankkeen tavoitteena oli edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta eri elämänalueilla mahdollistamalla heille liikunnallinen elämäntapa. Hanke järjesti Uudenmaan alueella eri liikuntalajeihin liittyviä tapahtumia ja kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan ja harrastustoiminnan tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja asumisyksiköiden sekä kuntien vammaispalveluiden, koulutoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä. Hanke kehitti materiaaleja tuloksien levittämistä ja juurruttamista varten.Nappi-hanke sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Nappi-hankkeen tapahtumassa opiskelijoiden työssäoppiminen yksi tavoite

Laurean koordinoimaan NAPPI -hankkeen liikuntatapahtumaan osallistui n. 100 lasta ja nuorta ohjaajineen keskiviikkona 16. syyskuuta 2020. Yhteistyössä Laurean ja Kisakallion Urheiliuopiston toteuttamaan päivässä oli mukana osallistujia muun muassa Routionmäen yhteiskoulusta Lohjalta sekä Ammattiopisto Liven Leppävaaran yksiköstä.

Tärkeä osa Kisakallion Urheiluopistolla opiskelevien liikuntaneuvojien opiskelua ja oppimisen polkua ovat erilaiset työssäoppimisen muodot. Erityisesti Kisakalliossa ollaan panostettu erilaisten liikunta- ja urheilutapahtumissa tapahtuvaan työssäoppimiseen. Nappi -hankkeen liikuntapäivä tarjosikin erinomaisen mahdollisuuden yhdistää tapahtumajärjestämisen ja erityisliikunnan oppeja yhteen.

Pyrimme opetussuunnitelmaa rakentaessa ottamaan huomioon erilaisia tapahtumia ja NAPPI -hanke on erinomainen lisä opiskelijoille jotka ovat esimerkiksi mukana curlingin junioreiden MM-kilpailuiden tapahtumajärjestelyissä. Nyt saamme yhdistää opittuja teoriatietoja monella tavalla, avaa opettaja Jari Moberg erilaisten tapahtumien merkitystä.

Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat opiskelevat oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja top-jaksot tehdään koulutussopimuksessa.

Palautekyselyt työpaikoille

Kehitämme urheiluopistoverkostossa työelämäyhteistyötä kerättyyn ja analysoituun tietoon perustuen. Jokainen urheiluopisto kerää itse valtavan määrän tietoa ja hyödyntää sitä omassa päätöksenteossaan mutta olemme linjanneet myös verkostotasolla ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi yhteiset tiedolla johtamisen palautekanavat ja toimintatavat. Tutustu tarkemmin kuvakaruselliin kuvattuihin verkoston tiedolla johtamisen malliin.

Palaute on meille tärkeää. Keräämme sitä liikunta-alan työelämältä kahdelle erillisellä kyselyllä: työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkakyselyllä.

Urheiluopistopedagogiikka

Urheiluopistopedagogiikka on urheiluopistoverkostolle enemmän kuin tapa, jolla opetus järjestetään – sen on toimintamuoto tai filosofia, jonka avulla kiinnitytään urheiluopistoverkoston kokonaisuuteen. Urheiluopistopedagogiikka kiteyttää liikuntatieteellisen ja pedagogisen osaamisen työelämälähtöiseksi toimintamuodoksi.

Tällaisella pedagogisella lähestymistavalla oppiminen nähdään laaja-alaisena prosessina, jossa korostuvat opiskelijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja oman arjen hallinnan taitojen, ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten ja yhteisöllisten taitojen tukeminen.

Lähestymistavassa korostuvat aito sosiaalinen ympäristö ja sen roolit ja tehtävät sekä suvaitsevaisuus ja vertaisuus.

Ammatillinen koulutus

Urheiluopistot järjestävät useita erilaisia työelämätaitoja vahvistavia koulutuskokonaisuuksia:

Tiedolla johtaminen

Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela
Antti Jokinen
koulutuspäällikkö
antti.jokinen@eerikkila.fi
0404560695

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
Mari Heikkilä
työssäoppimisen koordinaattori
mari.heikkila@kisakallio.fi
040-4560690

Urheiluopisto Kisakeskus, Raasepori

Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane

Pasi Puttonen

pasi.puttonen@kuortane.com

044 700 1146

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Nina Tohkanen

työelämäkoordinaattori
nina.tohkanen@pajulahti.com

044 7755360

Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
Timo Kalmakoski
työelämäkoordinaatio
timo.kalmakoski@santasport.fi
puh. 040-7106355


Solvallan Urheiluopisto, Espoo
Stefan Backman

Työelämävastaava

stefan.backman@folkhalsan.fi

040 567 7070

Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
Pasi Rinkinen
opettaja / työssäoppimisen koordinaattori
pasi.rinkinen@tanhuvaara.fi
050-524 7992

Varalan Urheiluopisto, Tampere

Katja Laaksonen
työelämäkoordinaattori
katja.laaksonen@varala.fi
puh. 044-3459913Veli-Matti Hemmo
TYKKY hanketyöntekijä
veli-matti.hemmo@varala.fi
puh. 040-1636696

Suomen Urheiluopisto, Heinola

Hannele Kaperi
työelämäkoordinaattori
hannele.kaperi@vierumaki.fi
puh. 045 279 6662

Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamo

Jaana Kari
opet
taja, työelämävastaava
jaana.kari@vuokattisportacademy.fi