Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut johtaa ja organisoi kokonaisvaltaisesti liikuntapaikkojen hoitoon, toimintaan, käyttöön ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Hän toimii asiantuntijana liikuntapaikkojen tarkoituksenmukaisessa ja taloudellisessa rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä vastaa hoitokoneistosta ja kalustosta. Hän hallitsee henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä työtä. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5087469