Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä). Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä). 

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2598340 

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa, koulussa tai muissa ympäristössä. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä varsinaisesti aiempia opintoja, mutta ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö jolla on alan perustiedot ja -taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy suoriutumaan tutkinnosta.

Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Valmentajan ammattitutkinto

Valmentajan ammattitutkintoon johtava koulutus antaa mahdollisuuden kehittää omaa käytännön valmennustyötä. Tutkinnon suorittaneet voi toimia valmennuksen työtehtävissä urheiluseuroissa kilpa- ja huippu-urheilussa, yksilö- ja joukkuelajien valmentajana, erilaisissa valmennuksen toimintaympäristöissä, ammattilaisurheilun organisaatioissa, valmennuskeskuksissa ja urheiluakatemian valmentajana. Koulutukseen voivat hakeutua kaikkien eri lajien valmentajat. Tutkintoon johtavan koulutuksen kautta saa valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta.