Liikkumisen
iloa yhdessä

Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka yksi keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Toteutamme tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä.

Osaamisemme kulmakiviä on pitkäaikainen työ suomalaisen huippu-urheilun parissa.

Me uskomme, että liikunnan ilon löytyminen on perusta sekä menestyvälle huippu-urheilulle että lasten ja nuorten liikunnalliselle elämäntavalle.

Liikkuminen tekee hyvää ihmiselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle.

Suomen laajin liikunnan ja urheilun osaamisyhteisö

urheiluopistoverkostoa kuvaava infograafi

Urheiluopistot ovat koulutusorganisaatioita, huippu-urheilun valmennuskeskuksia ja vapaa-ajan liikuntaharrastuksen keskuksia koko väestölle.

Urheiluopistot ry on 11 urheiluopiston kattojärjestö, joka vastaa urheiluopistoverkoston yhteisestä kehittämisestä, vaikuttamisesta liikunta- ja koulutuspoliittisella kentällä, yhteistyöstä kumppaneiden kanssa suomalaisen liikunnan ja urheilun arvostuksen nostamisesta.

Urheiluopistoverkosto koordinoimaan valmennus- ja johtamisosaamisen kehittämistä

Urheiluopistoverkosto ottaa urheiluyhteisössä uuden vastuun organisoidun liikunnan ja urheilun valmennus- ja johtamisosaamisen kehittämisen koordinoinnista.

Lue lisää

Haemme valmennus- ja johtamisosaamisen kehittäjää

Etsimme verkostoomme valmennus- ja johtamisosaamisen kehittäjää, joka koordinoi ja vastaa verkoston uuden roolin kehittämistehtävän etenemisestä.

Lue lisää

Hankeavustus varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen hyväksytty

Opetushallitus on hyväksynyt Urheiluopistot ry:n hakemuksen opetustoimen henkilöstökoulutukseen motoristen taitojen havainnointiin ja kehittämiseen osaksi arjen työtä. 

Lue lisää

Urheiluopistojen yhteinen Lasten motoristen taitojen havainnointi -verkkokurssi

OPISKELIJAKSI LIIKUNTA-ALALLE?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTYÖ

YHTEISTYÖ URHEILUOPISTOVERKOSTOSSA

URHEILUOPISTOVERKOSTON STRATEGIA

Asiantuntijamme kirjoittavat näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen.

Asiantuntijamme syventyvät keskustelussa lasten ja nuorten liikkumisen teemaan.