13.6.2023

Suomen laajin liikunta-alan osaamisyhteisö urheiluopistoverkosto on julkaissut vastuullisuusohjelman

Urheiluopistot kokosivat viime vuoden keväällä työryhmän, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista lähes jokaisesta Suomen yhdestätoista urheiluopistosta. Työryhmän tavoitteena oli luoda vastuullisuusohjelma yhtenäistämään urheiluopistojen vastuullisuustavoitteita ja edistämään koko urheiluopistoverkoston kestävää kehitystä.

Pitkäjänteinen vastuullisuus on urheiluopistoverkoston kaiken toiminnan ytimessä. Urheiluopistoissa tehdään pitkäjänteistä työtä vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveellisen arjen edistämiseksi ja rakentamiseksi. Fyysisen hyvinvoinnin ohella verkosto edistää vastuullista yhteiskuntaa ja elämäntapaa kestävän kehityksen mukaisesti. Urheiluopistoverkoston strategiassa mainitaan lisäksi urheiluopistojen yhteiskunnalliseksi tehtäväksi lasten liikkumattomuuden ratkaiseminen.

Unelmoimme ja teemme arjessa työtä kohti Suomea, jossa jokainen lapsi liikkuu ja voi hyvin. Tavoitteena on liikunnan kautta lisätä terveitä päivä, hyvinvointia ja menestystä yhteiskuntaan. Liikkumattomuuden terveysvaikutukset ovat miljardiluokkaa. Urheiluopistoverkoston yhteinen tahtotila on luoda ”hyvän kierrettä” suomalaiseen yhteiskuntaan ennaltaehkäisevän liikuntakasvatuksen kautta”, toteaa Urheiluopistot ry:n puheenjohtaja Petri Jakonen.

 

Vastuullisuusohjelma sitouttaa yhteisiin toimintatapoihin

Urheiluopistojen yhteiskunnallinen tehtävä on kehittää liikunta-alan osaamista ja luoda edellytyksiä koko kansan liikkumisen ja hyvinvoinnin sekä urheilun edistämiseen.

Olemme urheiluopistoina sitoutuneet seuraaviin vastuullisuustoimiin

1.       Lisäämme ympäristötietoisuutta.

2.       Teemme arjen ympäristötekoja ja huolehdimme lähiluonnosta.

 

3.       Edistämme eettisiä toimintatapoja.

4.       Ylläpidämme turvallisuutta.

 

5.       Toimimme hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

6.       Rakennamme kestävää taloutta.

 

Asetamme vuosittaiset vastuullisuustavoitteet ja seuraamme niitä erilaisilla mittareilla. On tärkeää asettaa mittarit, jotta vastuullisuusohjelmaan määritetyt tavoitteet muotoutuvat konkreettisiksi vastuullisuusteoiksi”, avaa vastuullisuustyöryhmän jäsen, Kisakallion kehitysjohtaja Janna Tirronen.


Vaikuttavuutta verkoston kautta

Suomessa on yksitoista urheiluopistoa, joissa työskentelee noin 1000 urheilun ja hyvinvoinnin asiantuntijaa. Urheiluopistoilla on yhteensä noin 1,4 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa, joista puolet on lapsia ja nuoria.

Urheiluopistot muodostavat suomalaisen yhteiskunnan laajimman liikunnan ja hyvinvoinnin sekä huippu-urheilun osaamisyhteisön. Toiminnan peruspilarit ovat liikunta-alan ammatillinen ja vapaan sivistystyön koulutus, valmennuskeskustoiminta sekä muu liikkumista ja hyvinvointia edistävä palvelutoiminta.

Valtakunnallisena tiiviinä osaamisyhteisönä yhdessä seurojen, lajien, lajiliittojen ja keskusjärjestöjen kanssa urheiluopistoverkoston vaikuttavuus kasvaa. Vaikuttavuus edellyttää vastuullista toimintaa, joka pohjaa yhteiseen arvopohjaan, hyvään hallintoon ja yhteisiin eettisiin periaatteisiin”, jatkaa Jakonen.

Urheiluopistoverkoston vastuullisuusohjelmassa on sovellettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030), Olympiakomitean Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa ja SUEKin Urheiluopistojen antidopingohjelmaa.

Tutustu vastuullisuusohjelmaan täältä