28.6.2023

Eerika Laalo-Häikiö on valittu Urheiluopistot ry:n uudeksi pääsihteeriksi

Urheiluopistot ry:n uudeksi pääsihteeriksi on valittu liikuntatieteiden maisteri ja järjestöjohtamisen ammattilainen Eerika Laalo-Häikiö. Hän aloittaa tehtävässä 14. elokuuta.

On hienoa päästä mukaan Urheiluopistot ry:n toimintaan ja omalla panoksellani auttaa verkostoa kehittymään entistä vaikuttavammaksi. Koen urheiluopistojen laaja-alaisen toimintakentän innostavana ja merkityksellisenä aina terävästä huippu-urheilun kärjestä omatoimiseen liikkumiseen, perheiden ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä osaamisen kehittämiseen, kommentoi Eerika Laalo-Häikiö uutta rooliaan.

 

Pääsihteeriksi valittu Laalo-Häikiö siirtyy tehtävään Suomen Melonta- ja Soutuliiton toiminnanjohtajan paikalta. Hänellä on laaja kokemus liikunnan ja urheilun eri johtotehtävistä niin valtakunnallisella kuin paikallistasolla. Laalo-Häikiö on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan liikuntahallinto ja -suunnittelu (nykyinen liikunnan yhteiskuntatieteet).

Hakuprosessi oli huolellinen ja perusteellinen. Halusimme löytää luonnollisesti pätevän, mutta ennen kaikkea parhaan ihmisen jatkamaan Nina Luukkaisen erinomaista työtä pääsihteerinä. Avoinna ollut tehtävä herätti laajaa kiinnostusta, mistä kertoo 64 vastaanotettua hakemusta, avaa Urheiluopistot ry:n puheenjohtaja Petri Jakonen.

– Saamme Eerikasta urheiluopistoverkoston pääsihteeriksi osaavan, kokeneen ja aikaansaavan liikunta-alan ammattilaisen, jolla on hyvä näkemys urheiluopistoverkoston tulevaisuuden mahdollisuuksista. Olemme varmoja siitä, että Eerika kykenee hyvillä vuorovaikutustaidoillaan ja kyvyllään verkostoitua vahvistamaan Suomen suurimman liikunta-alan osaamisyhteisön roolia ja asemaa liikkeen lisäämisessä, osaamisen kehittämisessä ja huippu-urheilussa.

Osaamista vahvistamaan

Urheiluopistomaailma on tuttu ympäristö Laalo-Häikiölle. Hän suoritti nuorena opiskelijana ensimmäisen harjoittelunsa Vuokatin Urheiluopistossa. Myöhemmissä työtehtävissä urheiluopistot ovat tulleet tutuiksi muun muassa valmennuskeskusyhteistyön ja lajileirien kautta.

Vaikka tunnen urheiluopistojen toimintaa jollain tavalla, on hienoa päästä katsomaan liikunnan ja urheilun maailmaa hieman eri näkökulmasta. Meillä kaikilla toimijoilla on sama tavoite – että ihmiset liikkuisivat enemmän ja urheilijat menestyisivät paremmin – työtä tehdään vaan hieman eri työkalupakilla.

Pääsihteerin paikan avautuminen sai Laalo-Häikiön innostumaan uusista mahdollisuuksista kehittää sekä itseänsä että koko urheiluopistoverkostoa.

Tällaisia paikkoja ei kovin usein ole tarjolla. Kiinnostuin ehdottomasti verkostotyöstä; sen tarjoamasta mahdollisuudesta kehittyä itse ja olla mukana kehittyvässä monimuotoisessa toiminnassa. Mitä enemmän olen tutustunut Urheiluopistot ry:n tavoitteisiin, sitä enemmän odotan elokuuta ja työn alkua.

Haluan vaikuttaa siihen, että urheiluopistojen osaaminen ja toimintamahdollisuudet tulevat paremmin esille ja käyttöön. Voimme sitä kautta vähentää liikunnan ja urheilun päällekkäistä tekemistä ja keskittää resursseja tiukassa tilanteessa entistä tehokkaammin, päättää elokuussa pääsihteerin tehtävät aloittava Laalo-Häikiö.