9.11.2022

Urheiluyhteisön on varmistettava jokaisen kunnioittava kohtelu

Urheiluopistot ry:n puheenjohtaja Petri Jakonen

SUEK teetti keväällä selvityksen urheiluyhteisössä koetusta epäasiallisesta kohtelusta. Selvityksessä olivat mukana myös kaikki suomalaiset urheiluopistot. Tulokset osoittivat, että kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden on nyt käännettävä katseensa kriittisesti omien toimintatapojensa tarkasteluun ja niiden jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen.

Urheiluopistoverkosto pitää ehdottoman tärkeänä, että koko urheiluyhteisö toimii edistäen liikuntalain liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita. Pysyvän toimintatapamuutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan jatkuvia ja systemaattisia kehittämistoimia sekä niiden arviointia.

”Yksittäiset selvitykset ilman kohdennettuja kehittämistoimia eivät tuo haluttua muutosta ja tarvitsemmekin nyt konkreettisia jatkotoimenpiteitä muutoksen aikaansaamiseksi”, toteaa Urheiluopistot ry:n puheenjohtaja Petri Jakonen.

Raportin tulokset osoittavat, että urheiluyhteisössä tarvitaan lisää yhteistä keskustelua sekä yhteinen ymmärrys siitä, miten epäasiallinen käytös määritellään, jotta jokaista kohdella yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

Urheiluopistoverkosto on uudistanut johtamisjärjestelmänsä, jossa koko verkoston toimintaa ohjaa sitovat yhteiset hyvän hallinnon ja eettisen toiminnan periaatteet.

”Haluamme omassa toiminnassamme varmistaa, että jokainen henkilöstön jäsen sekä asiakas kohdataan kunnioittavasti ja mahdolliseen epäasialliseen toimintaan puututaan”, jatkaa puheenjohtaja Jakonen.

Urheiluopistoverkoston toimitusjohtajat allekirjoittavat uuden johtamisjärjestelmän, hyvän hallinnon ja eettisen toiminnan periaatteet verkostopäivillä 16–17.11.

”Valtakunnallisen ja laajan verkostomme yhteistyön edellytyksenä on läpinäkyvä, luottamuksellinen ja vastuullinen toiminta, johon me kaikki olemme sitoutuneet” tiivistää Jakonen.

Lisätiedot

Petri Jakonen, puheenjohtaja

050 533 3600

Nina Luukkainen, pääsihteeri

0407412663