14.4.2022

Urheiluopistoverkosto vaatii urheilutoimijoilta eettisten periaatteiden noudattamista ja hyvää hallintotapaa – myös omien toimintatapojen läpinäkyvyys varmistetaan

Urheiluopistoverkosto tuomitsee kaiken häirinnän ja epäasiallisen käytöksen. Se ei hyväksy toimintaa, joka rikkoo liikuntalain tavoitetta edistää liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita.

Urheiluopistoverkosto osoittaa täyden tukensa epäasiallisesta käytöksestä kärsineille henkilöille ja sen mielestä on välttämätöntä, että tapahtumista tehdään ulkopuolinen selvitys. ”Sanomattakin on selvää, että minkäänlaiselle häirinnälle ei voi olla tilaa suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa”, toteaa verkoston puheenjohtaja Petri Jakonen. Tapahtumat osoittavat sen, että kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden on tarkasteltava kriittisesti omia toimintatapojaan.

Urheiluopistoverkosto korostaa, että suomalaisen liikunnan ja urheilun johtamisen on oltava eettisten periaatteiden mukaista. Verkostolle on tärkeää, että eettiset periaatteet ja asiallinen käytös ovat keskeisessä roolissa myös liikuntakasvatuksessa ja -koulutuksessa. Urheiluopistoverkosto on sitoutunut kaikin keinoin edistämään liikuntalain tavoitetta edistää eettisiä periaatteita ja odottaa myös muiden liikunta- ja urheilutoimijoiden toimivan samoin. Jokaisella suomalaisella urheilutoimijalla on yhteisesti jaettu tavoite edistää suomalaista liikuntaa ja urheilua, ja Urheiluopistoverkosto haluaa tukea myös Olympiakomiteaa sen työssä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Haluamme varmistaa, että omassa verkostossamme toimimme arvojemme, eettisten periaatteidemme ja hyvän hallintotavan mukaisesti, ja haluamme turvata noin tuhannen verkostossamme työskentelevän henkilökunnan jäsenen sekä asiakkaiden turvalliset harjoittelu-, opiskelu- ja työolot”, kiteyttää Jakonen verkoston seuraavaksi välttämättömäksi tehtäväksi.

Urheiluopistojen verkosto osoittaa myös tukensa Suomen Olympiakomitean uudelle toimitusjohtajalle Taina Susiluodolle hänen aloittaessaan työnsä. Urheiluopistot jatkavat aktiivista yhteistyötä Olympiakomitean kanssa liikunnan ja urheilun tavoitteiden edistämiseksi. Urheiluopistojen operatiivinen johto keskusteli 6.–7.4. omasta johtamisjärjestelmästään, eettisistä periaatteistaan sekä hyvän hallintotavan mukaisesta toiminnastaan ja tarkensi tämän pohjalta koko verkostoa sitovat yhteiset periaatteet. ”Muutos lähtee meistä jokaisesta yksilöstä ja vastuu on meillä kaikilla”, Jakonen täsmentää.


Lisätiedot

Petri Jakonen

puheenjohtaja

petri.jakonen@eerikkila.fi

050 533 3600

Nina Luukkainen

pääsihteeri

nina.luukkainen@urheiluopistot.fi

040 741 2663