Urheiluopistot liikuntapalveluiden tarjoajana sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä

Urheiluopistoilla on historialliset juuret kansalaisten liikuntakasvatuksen edistäjinä vapaan sivistystyön puolella. Koulutustehtävämme on tukea suomalaisten fyysistä, psyykkistä ja henkistä hyvinvointia tarjoamalla liikuntapalveluita kaiken ikäisille liikkujille.

Opetushallitus tiedotti tällä viikolla liikuntapalveluiden merkityksestä väestön kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiedotteessa mainittiin arkiliikunnan vähentyneen tietoyhteiskunnan kehityksen myötä. Vaikka osa väestöstä harrastaa ja liikkuu aktiivisesti, jo valmiiksi vähän liikkuvien entisestään vähentynyt liikunta pienentää keskivertoliikkujien joukkoa.

Liikunta-alan toimijoilla on etuoikeus, mutta samalla myös eräänlainen vastuu, hillitä hyvinvointierojen kasvua ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta kaikille väestöryhmille. Suomen yksitoista urheiluopistoa kantavat erityisesti huolta lasten ja nuorten liikkumattomuudesta. Toteutamme tehtävää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutuksia, tapahtumia ja leirejä.

"Ketterä urheiluopistoverkosto on muutosvalmiudessa vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin haasteisiin. Laadukkaan ohjausosaamisen tarve kasvaa ja me olemme valmiina lisäämään koulutuskapasiteetin kysynnän tasolle. Koulutuksen sisällöllinen kehittäminen tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi on jatkossa kehittämistyömme keskiössä ", toteaa pääsihteeri Nina Luukkainen.


Tietoyhteiskunnan kehityksen vaikutus liikkumiseen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori ja lasten liikuntakasvatuksen dosentti Arja Sääkslahti tarttui myös tällä viikolla lasten ja nuorten liikkumattomuuden ongelmaan. Kommentissaan Sääkslahti kyseenalaistaa, miten täysin itsestään selvästä lasten ja nuorten arkiliikunnasta tuli suuri huolenaihe. Arkiliikunnan väheneminen johtuu osittain pelaamisen ja kavereiden tapaamisen siirtymisestä digitaaliseen muotoon sekä aikuisten määrittelemien aikataulujen mukaan harrastamisesta.

Tietoyhteiskunnan kehitys tuo mukanaan myös ongelmia pitkällä tähtäimellä.

”Aikanaan työelämään tulee siirtymään yhä enemmän nuoria aikuisia, joiden fyysinen toimintakyky ei riitä vastaamaan kaikkien töiden fyysisiin vaatimuksiin. Koneet voivat korvata joitakin puutteita, mutta eivät kaikkea.”, kommentoi Sääkslahti Tekijä-lehdessä.

Liikunta-alan tehtävät tulevat kuitenkin pysymään pääsääntöisesti nykyisen kaltaisina. Siksi urheiluopistot jatkavat työtään kansalaisten liikkumisen, hyvinvoinnin ja terveystietoisuuden lisäämiseksi, mutta tarvitsemme työhön mukaan kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat yhteisöt. Yhdessä saavutamme liikkumisen ilon.


Yhteydenotot ja tiedustelut


Nina Luukkainen

pääsihteeri

nina.luukkainen@urheiluopistot.fi

040 741 2663