23.6.2021

Loma on paras hetki aloittaa koko perheen yhteinen liikkuminen
– sillä on vaikutusta lapsen koko loppu elämään

Kuva: Niki Soukkio

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus, mutta myös velvollisuus, vaikuttaa lapsen koko loppu elämään liikuntaympäristöjä luomalla.

”Tukeaksemme lasten luontaista tarvetta oppia uutta ja halua kehittyä tulee meidän aikuisten mahdollistaa turvallinen ympäristö fyysiselle aktiivisuudelle ja liikkumiskokeiluille. Motoriset taidot kehittyvät monipuolisen liikkumisen kautta ja motorisen pätevyyden tunne kasvaa. Nämä tekijät innostavat lasta oppimaan lisää”, toteaa urheiluopistoverkoston lasten liikkumisen asiantuntija ja liikunnanopettaja Pauliina Vastamäki.

Paljon puhuttaneen drop out -ilmiön ja harrastusmaksujen nousun jälkeen juuri julkaistu väitöskirja tuo myönteisiä uutisia lasten liikkumisen saralta. Tänään käydyssä väitöstilaisuudessa Donna Niemistö esitteli alle kouluikäisiä lapsia koskevan tutkimuksensa, joka keskittyi lasten motorisiin taitoihin ja niihin liittyviin sosioekologisiin tekijöihin.

Tutkimuksen tulokset lohduttavia vanhemmille

Osana Taitavat tenavat -tutkimushanketta toteutetun tutkimuksen mukaan maaseudulla asuvilla lapsilla motoriset taidot olivat parhaat, sillä he viettivät eniten aikaa ulkoillen. Pääkaupunkiseudulla lapset liikkuivat puolestaan pääasiassa liikuntaharrastuksissa.

”Ulkona lapsella on tilaa leikkiä ja haastaa itseään monipuolisesti motoriikkaa kehittäen. Kun lapsi kokee onnistuvansa, harjoittelun ja toistojen määrä lisääntyy sekä taidot paranevat. Lisäksi ulkoilu ja harrastaminen voivat tukea toisiaan, jos harrastuksissa opittuja taitoja saa tehdä lisää omaehtoisen ulkoilun aikana”, kertoo Niemistö STT:n tiedotteessa.

Lasten kanssa toimivien on lisäksi hyvä osata havainnoida sekä arvioida lasten liikkumista ja taitojen kehittymistä. Parhaimmillaan tämä edes auttaa myös motorisen oppimisen haasteiden tunnistamista ja aikuinen voi tukea lapsen motorista kehitystä oikealla tavalla. Vaikka liikuntaharrastukset ovat tärkeitä lasten liikkumisen paikkoja, harrastusmaksuista huolta kantaville vanhemmille tutkimuksen tulokset ovat varmasti lohduttavia. Taidon kehittymisen näkökulmasta juuri spontaani liikunta lähiympäristössä kehittää eniten päiväkoti-ikäisten taitoja (STT info 2021).

Urheiluopistoverkosto haastaa kaikki päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat liikkumaan yhdessä perheenä kesällä – se lisää paitsi lasten, myös aikuisten, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.


Lähde: STT info. 2021. Viitattu 16.6.2021. https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaitos-1862021-taitavia-tenavia-ympari-suomen-lapset-tietavat-olevansa-hyvia-liikkujia-mutta-motorisissa-taidoissa-loytyi-alueellisia-eroja-suomen-sisalla-niemisto?publisherId=69817172&releaseId=69911070.

LitM Donna Niemistön liikuntapedagogiikan väitöskirja "Skilled Kids around Finland: The Motor Competence and Perceived Motor Competence of Children in Childcare and Associated Socioecological Factors on julkaistu Jyväskylän yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8691-9.


Yhteydenotot ja tiedustelut


Nina Luukkainen

pääsihteeri

nina.luukkainen@urheiluopistot.fi

040 741 2663


Pauliina Vastamäki
lasten liikkumisen asiantuntija
Kisakallion Urheiluopisto
0404560700