28.5.2024

Hankeavustus varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen hyväksytty

Opetushallitus on hyväksynyt Urheiluopistot ry:n hakemuksen opetustoimen henkilöstökoulutukseen motoristen taitojen havainnointiin ja kehittämiseen osaksi arjen työtä. Hankeavustusta saatiin 136 200 euroa.

Urheiluopistot ry:n koulutusjohdon ja lasten liikunnan tiimin suunnitteleman hankkeen tavoitteena on tukea lasten liikunnallisen elämäntavan omaksumista kehittämällä lasten parissa toimivan opetushenkilöstön valmiuksia motoristen taitojen havainnointiin, motoristen oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä taitojen kehittämiseen osana arjen toimintaympäristöä.

     – Hankkeessa tuotettu koulutussisältö suunnataan varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisten parissa työskenteleville kasvatus- ja opetushenkilöstölle, mutta se soveltuu tukimateriaaliksi erinomaisesti myös lasten vanhemmille sekä muun ikäisten opettajille. Tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen koulutusta ja luoda materiaalia oppimisen tueksi, kertoo Urheiluopistot ry:n pääsihteeri Eerika Laalo-Häikiö.

Koulutuskokonaisuus antaa henkilöstölle käytännön keinoja innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti, vahvistaa osallisuutta sekä kokemuksia liikunnan ilosta ja onnistumisista.


Lasten fyysisen aktiivisuuden vähentyminen vaatii kaikilta toimijoilta uudenlaista osaamista

Eri ammattiryhmien osaamisen lisääminen liikkumisen edistämiseksi on kirjattu hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteissa. Terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa omaksutaan jo lapsuudessa, jossa varhaiskasvatuksessa saaduilla kokemuksilla on merkittävä rooli. Motoriset perustaidot ovat pohjana leikille ja arjen taidoille ja mahdollistavat lapsen fyysisen aktiivisuuden.

      – Motoriset perustaidot luovat perustan lajitaidoille ja sitä kautta edistävät liikkumisesta ja liikunnasta innostumista läpi elämän. Näiden taitojen kehittymisen arviointi ja havainnointi on erityisen tärkeää ennen kouluikää. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää. Kasvatushenkilöstön tulee innostaa yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa, sanoo Kisakallion asiantuntija Pauliina Vastamäki, jolla on pitkä kokemus eri koulutustehtävistä.

Motorisen taitojen havainnointi -koulutus tulee koostumaan kahden päivän lähiopetuksesta sekä verkkokoulutuksesta. Koulutuksia toteutetaan ympäri Suomea joko urheiluopiston omissa tiloissa tai koulutuksen tilaajan tiloissa. Hanke alkaa elokuussa 2024 ja kestää toukokuun 2026 loppuun asti.

     – Tavoitteena on saavuttaa lähes 1000 kasvattajaa kaikkialla Suomea. Toivottavasti tarjoamamme sisällön avulla liikunnallisen elämäntavan merkitys ymmärretään paremmin osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön osaamistarpeita. Jatkokoulutuspolut urheiluopistojen tarjoamiin ammattitutkintoihin syventävät edelleen osaamista, jos aiheesta innostuu enemmänkin, jatkaa Pauliina Vastamäki.

Urheiluopistoverkoston hankkeen jälkeen syntyy valtakunnallinen kouluttajaverkosto jatkokehittämiseen sekä alueelliset toimijaverkostot.