urheiluopistoverkoston ohjausryhmätoiminta

Verkoston ohjausryhmät

Urheiluopistoverkostossa toimii kolme tutkintokohtaista ohjausryhmää:

Ohjausryhmien tehtävä

Ohjausryhmien tehtävänä on kehittää verkoston oppilaitosten järjestämän koulutuksen yhteistä laatua, koulutuksen prosesseja ja sisältöjä sekä opetusta ja ohjausta. Ohjausryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä koulutusjohdon ohjausryhmän ja pääsihteerin kanssa. Ohjausryhmät ovat toimineet jo vuodesta 2018 lähtien.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon ohjausryhmä

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Koulutuksen järjestäjät ja paikkakunnat

Ohjausryhmän jäsenet 2022-2023

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisalan ohjausryhmä

Liikunnan osaamisala on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta ja laajuudeltaan 150 osp. 

Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai koulussa. 

Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. 

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. 

Koulutuksen järjestäjät ja paikkakunnat 

Liikunnan osaamisalaa järjestävät kaikki verkoston oppilaitokset.

Ohjausryhmän jäsenet 2022-2023

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmennuksen osaamisalan ohjausryhmä

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon valmennuksen osaamisalan koulutusohjelma (150 osp) antaa mahdollisuuden kehittää omaa käytännön valmennustyötä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia valmennuksen työtehtävissä urheiluseuroissa kilpa- ja huippu-urheilussa, yksilö- ja joukkuelajien valmentajana, erilaisissa valmennuksen toimintaympäristöissä, ammattilaisurheilun organisaatioissa, valmennuskeskuksissa ja urheiluakatemian valmentajana. Koulutukseen voivat hakeutua kaikkien eri lajien valmentajat. Tutkintoon johtavan koulutuksen kautta saa valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta.

Koulutuksen järjestäjät ja paikkakunnat 

Valmennuksen osaamisalaa järjestävät verkoston urheiluopistot:

Ohjausryhmän jäsenet 2022-2023

Yhteydenotot ryhmien puheenjohtajiin tai pääsihteerin.