Muu urheiluopistojen järjestämä ammatillinen koulutus

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittaneella on ammattitaito toimia valmennuksen johtajana, kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on lisäksi ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4256340

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittanut tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikkojen rakenteista, varusteista ja hoidosta sekä harjoitus- että kilpailuoloissa. Hän huolehtii erilaisten liikuntapaikkojen hoito-, huolto- ja korjaustöistä. Hän osaa palvella asiakkaita ja huolehtii työturvallisuudesta. Hän huolehtii osaltaan liikuntatilojen turvallisuudesta ja tarjoaa siten asukkaille hyvät edellytykset terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6038084

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut johtaa ja organisoi kokonaisvaltaisesti liikuntapaikkojen hoitoon, toimintaan, käyttöön ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Hän toimii asiantuntijana liikuntapaikkojen tarkoituksenmukaisessa ja taloudellisessa rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä vastaa hoitokoneistosta ja kalustosta. Hän hallitsee henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä työtä. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5087469

Puutarha-alan ammattitutkinto; golfkentänhoidon osaamisala

Golfkentänhoidon osaamisalan suorittanut golfkentänhoitaja osaa hoitaa golfkenttiä ottaen huomioon nurmikenttien kasvutekijät. Hän tuntee kasvilajit ja heinälajien kasvuvaatimukset ja käyttökohteet. Hän osaa huolehtia pelialueista ja käsitellä nurmikenttiä erilaisilla leikkuutavoilla ja tehdä muut tarvittavat hoitotyöt. Hän osaa golfpelin säännöt ja ottaa ne toiminnassaan huomioon.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3667900

Luontoalan ammattitutkinto; erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2357200