Urheiluopistot

DIGIPEDA 2018-2020:

Urheiluopistoverkoston digiosaamisen kehittäminen

Kehittämiskokonaisuuden osa-alueet

1. Tuki opettaja- ja koulutusyhteisöjen digitoimintakulttuurin kehittämiseksi: HAMK / digimetorikoulutus 15 op. maaliskuu 2019- helmikuu 2020

2. Tuki digipedagogiikan johtamiselle: Fasliloitu opistokohtainen ammatillisen koulutuksen digistrategiaprosessi touko-syyskuu 2019

3. Tuki ja edellytyksiä opettajien henkilökohtaisille digitaidoille: Hamk / digiopettajan koulutuskokonaisuus 5 op. kesäkuu 2019 - helmikuu 2020.

Kehittämiskokonaisuudesta vastaa Tiina Pyykkönen.

Tavoitteet

1. Verkkopedagogiikan toteuttamiseen ja digitaalisten työvälineideiden käyttöönottoon liittyvä opettajien koulutus. Luodaan koko henkilöstölle edellytykset toimia kehitettyjen toimintamallien mukaisesti lisäämällä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

2. Urheiluopistojen yhteiset verkkokurssit: sisällön tuottaminen uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti työryhmän toimesta sekä yhteisten kurssien tuottaminen ulkoisen toimijan konsutoimana. Rakennetaan kehitetyn toimintamallin tueksi tarkoituksenmmukaiset oppimisympäristöt ja tukipalvelut ja otetaan käyttöön digitaaliset välineet ja järjestelmät, jotka tukevat kehitettyä toimintamallia.

3. Vaikuttavuuden arviointi - valituilla mittareilla ja menetelmillä - tuloskooste ja jalkauttamisen varmistaminen jatkossa.

Kehittämistyön koulutusohjelmat

Tulokset