JUUPEDA 1. - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2018

HANKKEEN TAVOITTEET:

1. Lisätä urheiluopistoverkoston amm. koulutuksen työelämässä järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksia vahvistamalla työelämäyhteistyötä ja sen näkyvyyttä kaupunkien, kuntien ja maakuntien alueella.

Tulos: Urheiluopistopedagogiikan alueellinen/valtakunnallisen työelämäkoordinaation,yhteistyönkehittämisen ja viestinnän yhteinen toimintamalli,jonka avulla työelämässä järjestettävän koulutuksen työelämän tarveperustaisuuden huomioiminen ja yksilöllisten opintopolkujen tavoitteiden asettaminen yhdessä työelämän, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa on vahvistunut.

2. Tunnistaa, dokumentoida ja tasalaatuistaa urheiluopistojen amm. koulutuksen työelämässä järjestettävään koulutukseen liittyviä ydin-ja tukiprosesseja.

Tulos: Urheiluopistopedagogiikan työelämässä järjestettävän koulutuksen yhteistyöprosseihinliittyvät osa-alueet ja prosessit on tunnistettu ja dokumentoitu. Alueellisten hyvien työelämä yhteistyökäytänteiden jakaminen on vahvistunut ja toimintamallien valtakunnallisen skaalautuvuudunarviointi on jalkautunut osaksi verkoston yhteistyötä.

3. Arvioida ja kehittää urheiluopistojen amm. koulutuksen olemassa olevia / uusien työelämässä tapahtuvien oppimisprosessien laatua ja vaikuttavuutta. Jalkauttaa laadun-ja vaikuttavuuden arvioinnin työvälineet osaksi urheiluopistojen opetushenkilöstön ja työelämässä järjestettävän oppimisen arkea.

Tulos: Jatkuvan arvioinnin viitekehys on jalkautunut osaksi urheiluopistojen alueellisten työelämässä järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistyöprosessien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opettajien vaikuttavuuden arviointiosaaminen ja kehittävä työnote on vahvistunut.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

TYÖSUUNNITELMA 2018

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Juupeda-hanke oli 4. urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen tähtäävä hankekokonaisuus. Hankkeet ovat onnistuneesti tukeneet sekä ammatillisen koulutuksen laatukulttuurin syntymistä, mutta myös ammatillisen koulutuksen alueella tapahtuvaa verkostoyhteistyön tiivistymistä. Hankekausien aikana on rakennettu yhteistä laatukäsitteistöä, laadunhallinnan työvälineitä ja vaikuttavuuden todentamista tukevia toimintamalleja, kuten dokumentaatiota ja prosessien suunnitelmallista hallintaa.

Hankekausien aikana on pystytty vaikuttamaan verkoston oppilaitoksien laadunkehittämisen arkeen, mutta samalla on luotu hyvä kasvupohja myös verkostotasolla tapahtuvalle systemaattisen laadunvarmistuksen kehittymiselle.

Urheiluopistopedagogiikan laadunvarmistuksen viitekehys kokoaa yhteen verkostotasolla tapahtuvan laadunvarmistuksen elementtejä, joita ollaan hankekausien aikana saatu jalkautettua kokeiluun osaksi urheiluopistopedagogiikan kehittämistä. Samalla viitekehys kokoaa yhteen seuraavia askeleita eli laadunvalmistuksen systematisointia entistä vahvemmin verkostotasolla tapahtuvaksi prosessiksi.


OPPILAITOSTEN TUOTTAMAT MATERIAALIT

HANKETAPAHTUMAT

1. Avausseminaari 2.3.2018

Hankkeen aloituseminaari alkaen klo:8.30 kaffella Pajulahdessa. Leena Koski Opetushallituksesta tulee avamaan hankkeen käyntiin. Huomioittahan tutustua kaikkiin hankehaun materiaaleihin etukäteen. Samoin peda.net käyttäjätunnuksien tekeminen vaaditkaan kaikilta JUUPEDA-koutseilta eli opistokohtaisilta koordinaattoreilta, jotta oman hankesivuston luominen ja päivitys onnistuu läpi hankkeen ajan. Voit käydä luomassa omat tunnuksesi omalla nimelläsi ohjeiden mukaisesti: https://peda.net/ohjeet/uusitunnus

2. Konservatorioverkoston tapaaminen 23.3.2018

Yhteisseminaari konservatorioverkoston kanssa pe 23.3.2018 klo: 10.00 alkaen, Arabianranta 2, HKI.

3. Urheiluopisto-opettajien kehityspäivät Eerikkilässä 5-6.6.2018

Ammatillisen koulutuksen muutos - vaikuttava opettaja. Työelämässä järjestettävän koulutuksen vaikuttavuus. Asiantuntija alustus Saila Tykkyläinen Vaikuttavasta yrityksesta: http://vaikuttavayritys.fi/

4. Webinaari 14.9.2018 klo 12:00-15:00

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 ensimmäiseen webinaariin 14.9.2018 klo: 12.00-15.00:

Alueelliset työelämäyhteistyökäytänteiden tunnistaminen verkoston sisällä sekä jakaminen tulostietona JUUPEDA-verkkosivuston kautta. Hanketapahtumien kautta vasemmalta valikosta pääset kiinni webinaarin antiin tarkemmin.

5. Webinaari 9.11.2018

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 toiseen webinaariin 9.11.2018 klo: 12.00-15.00:

Alueelliset työelämäyhteistyökäytänteiden tunnistaminen verkoston sisällä sekä jakaminen tulostietona JUUPEDA-verkkosivuston kautta. Hanketapahtumien kautta vasemmalta valikosta pääset käsiksi webinaarin antiin laajemmin.

6. Webinaari 30.11.2018

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 kolmanteen webinaariin 30.11.2018 klo: 12.00-14.30:

Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatuympäristön rakennus: BENCHLEARNING webinaari konservatorioverkoston toimivat laatuympäristön käytänteet ja vuosikellon toimivuus. Hanketapahtumista vasemmalta pääset kiinni webinaarin antiin tarkemmin.

7. JUUPEDA laatuseminaari Pajulahdessa 5.12.2018 klo 10:00

Hankkeen loppuseminaari pidetään Pajulahdessa 5.12.2018 klo:10.00 alkaen. Ohjelma liitteenä. Hanketapahtumista vasemmalta pääset kiinni seminaarin antiin tarkemmin.