URHEILUOPISTOPEDAGOGIIKKA 24/7

Opetushallituksen tukeman verkostohankkeen tavoitteena on määritellä urheiluopistopedagogiikan keskeiset käsitteet ja toimintamallit sekä kuvata urheiluopistokohtainen, työelämälähtöinen kampuspedagogiikka siten, että se tulee opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien, työelämän ja muiden sidosryhmien näkökulmasta konkreettiseksi ja ymmärrettäväksi. Samalla vahvistetaan urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen yhtenäistä brändiä valtakunnallisesti.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Hanketavoitteiden kuvittaminen

Hankkeen osatavoitteena oli kuvittaa urheiluopistopedagogiikkaa näkyvään muotoon. Toteutustavaksi päätettiin valita live-kuvitus, mikä toteutettiin loppuseminaarin esityksien tallenteiden pohjalta ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Kuvituksen viimeistelyä jatketiin kevään 2018 aikana siten, että jokaisella opistolla on käytössään oma pedagogiikkakortti oman koulutuksensa esittelyn tueksi.

Verkoston oppilaitoskohtaiset pedagogiikkakortit

3. Webinaari 11.5.2017: Yhteispeli työelämän kanssa

Tallenne kuunneltavissa tästä (YouTube)

Urheiluopistojen hyvät käytänteet

4. Urheiluopistojen opettajapäivät

6. Yhteisöllisyys

Webinaari aloitettiin opistokohtaisilla opiskelijapuheenvuoroilla siitä, millaista opiskelu on urheiluopistoissa ja miten opiskelijat kokevat itse yhteisöllisyyden käytännössä. Tämän jälkeen tutustuimme yhteisöllisyyteen käsitteenä Antti Maunun asiantuntija-alustuksen avulla. Tämän jälkeen kävimme yhteiskeskustelun siitä, mitä yhteisöllisyys on urheiluopistoilla ja miten sitä voitaisiin vahvistaa / edistää.

Voit tutustua Antti Maunuun tarkemmin täältä: http://anttimaunu.fi/tutkimus-ja-tekstit/

"Yhteisöllisyys on kuin jatkuvalämmitteinen sauna"

Webinaarin ohjelma 6.10.2017:

Teemana on tällä kertaa yhteisöllisyys, joka koskettaa kaikkia urheiluopistoja merkittävästi. Tulemme webinaarin aikana kesksutelemaan yhdessä tästä aiheesta erityisesti istunnon loppuvaiheessa, joten toiveena olisi, että kokoontuisitte jälleen ryhmiin omalla opistollanne. Olemme edellisissä webinaareissa kokeilleet erilaisia alustoja ja tämänkertainen sessio tulee löytymään Google Hangoutsista. Tulen laittamaan tästä erillisen ohjeistuksen ensi viikon maanantaina, jolloin saatte linkin suoraan webinaari-istuntoon.

Tarkoitus olisi aloittaa webinaari opiskelijoiden puheenvuoroilla, jolloin saisimme heidän näkökulmat tuotua esiin heti keskustelun alkuun. Mahdollisuuksien mukaan jokaisesta urheiluopistosta voisi tulla 1-2 opiskelijaa puhumaan lyhyesti kyseisestä aiheesta, jolloin heitä voisi ohjeistaa pohtimaan seuraavia asioita:

Millaista opiskelu urheiluopistoissa on?

Mitä yhteisöllisyys heidän mielestä tarkoittaa?

12:00 Webinaarin avaus Emilia Jahkola/Tiina Pyykkönen

12:05 Opiskelijoiden puheenvuorot: millaista on opiskella urheiluopistossa?

12:30 Alustus: Yhteisöllisyys käytännössä: mitä se on, mitä se hyödyttää ja miten sitä tehdään?'' Antti Maunu/yhteisöllisyyden asiantuntija

13:30 Keskustelutyöpaja: Mitä on yhteisöllisyys urheiluopistoissa ja miten sitä voidaan vahvistaa?

14:15 Yhteenveto: mitä toimenpiteitä tulisi tehdä yhteisöllisyyden vahvistamiseksi? Antti Maun

14:30-15:00 Jatketaan kesksutelua tarvittaessa

7. Loppuseminaari 1.12.2017 Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Vierumäellä joulukuun alussa. Seminaarin tavoitteena oli kirkastaa ja kiteyttää urheiluopistopedagogiikkaa hyvien käytänteiden sekä opistokohtaisen pedagogisen linjan esittelyn avulla.

Loppuseminaarin ohjelma:

09:00-09:30 Aamukahvit Luentokaaren aula

09:30-09:45 Seminaarin avaus Emilia Jahkola, Suomen Urheiluopisto

09:45-12:00 Opistokohtaiset pedagogiikkaesitykset

12:00-13:00 Lounas Ravintola Wanha Sali, Kaskela rakennuksen 2. krs (kartalla nro 2b)

13:00-14:00 Työpajatyöskentely: urheiluopistopedagogiikka- käsitteiden selkiyttäminen pienryhmissä

14:00-14:45 Ryhmätöiden purku ja keskustelua

14:45-15:00 Hankehallinnon yhteenveto: laskutuksen päivämäärät sekä raportointiohjeet


Tämän lisäksi jokainen opisto valmistautui seminaariin ennakkotehtävän avulla:

Urheiluopistopedagogiikka: 24/7 -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kirkastaa ja selkiyttää urheiluopistojen omaa sekä yhteistä pedagogiikkaa. Päätösseminaarin aikana jokainen organisaatio esittää oman opistopedagogiikkansa, jonka pohjalta livekuvittaja tuottaa yksilölliset pedagogiikkakortit. Esityksen kesto olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ja mukaan voi liittää visuaalisia havainnointivälineitä, kuten power point- esityksen, videoita, kuvia jne. Esitys tulisi ilmentää oman organisaation tapaa toimia, muiden muassa erilaisten projektien, opetustyylien ja muiden ainutlaatuisuuksien kautta.

Loppuseminaariin osallistuminen oli mahdollista sekä skype-yhteyden että liveosallistumisen muodossa. Loppuseminaari taltiointiin sekä skype-että hangouts-tallenteina.