URHEILUOPISTOVERKOSTON LAADUNHALLINTA

Urheiluopiston laadunhallintaprojektit vuodesta 2015 alkaen ovat: Latua, Latua 2, Latua 3, Urheilupedagogiikka 24/7, Juupeda sekä Juupeda 2 -hankkeet.

Urheiluopistot ovat vuodesta 2015 tehneet aktiivista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämistyötä Opetushallituksen tukemana. Verkostoyhteistyönä toteutettu kehittämistyö on auttanut urheiluopistoja eteenpäin oppilaitosten laadunhallinnan parantamisessa. Verkoston tuki, yhdessä tekeminen ja jakaminen ovat auttaneet urheiluopistoja yhteisessä laadun kehittämisessä. Verkostohankkeet ovat tarvelähtöisesti suunnattu joko organisaatio- tai oppilaitoskehittämisen näkökulmasta.

LATUA! - 2015

LATUA2! - 2016

LATUA3! - 2017