Urheiluopistojen Yhdistys ry

Urheiluopistojen Yhdistys ry on aloittanut toimintansa vuonna 1988. Yhdistyksen jäsenet koostuvat 11 valtakunnallisesta liikunnan koulutuskeskuksesta eli urheiluopistoista.

Hallinto
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa urheiluopistojen yhdistyksen hallitus.
Hallitukseen kuuluvat:
Lasse Mikkelsson, Liikuntakeskus Pajulahti (puheenjohtaja)
Jukka Leivo, Suomen Urheiluopisto (varapuheenjohtaja)
Marjaana Eskelinen, Varalan Urheiluopisto
Petri Jakonen, Eerikkilän Urheiluopisto
Asko Härkönen, Kisakallion Urheiluopisto

Lisäksi sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii Urheiluopistojen Yhdistyksen pääsihteeri.

Yhdistyksessä on toiminut kokopäiväinen työntekijä vuodesta 2010 lähtien. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsenistönsä etuja, toimia niiden yhteistyöjärjestönä, kantaa vastuuta liikunnan koulutuskeskusten arvostuksesta sekä huolehtia liikunnan yhteiskunnallisesta tehtävästä.

Yhdistys ohjaa urheiluopistojen yhteisiä hankkeita, esittää lausuntoja urheiluopistojen edustajana valtakunnallisiin liikunnan ja koulutuksen kehittämishankkeisiin, hoitaa edunvalvontaa liikunta ja koulutuspoliittisella kentällä sekä edistää urheiluopistojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Toiminnan tavoitteet
Urheiluopistojen Yhdistyksen toimintaa ohjaa urheiluopistojen verkostostrategiassa linjatut toimenpide-ehdotukset. Yhdistys koordinoi verkostostrategia jalkauttamista oppilaitosten arkeen sekä suuntaa toiminnan kehittämistä. Verkoston yhteiset valinnat yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseksi ovat
1) suomalaisen terveyden edistäminen liikunnan avulla

2) kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen
3) liikunta-alan ammattilaisten kouluttaminen laadukkaasti ja työelämälähtöisesti .

Toimintatapa
Urheiluopistojen verkosto on syntynyt tarpeesta tiivistää ja vahvistaa urheiluopistojen välistä yhteistyötä, jotta yhteiset tavoitteet saavuttaisiin tarkoituksenmukaisesti. Urheiluopistojen aktiivinen yhteistyö vahvistaa verkoston toimintaa, vaikka kullakin toimijalla on omat tavoitteensa. Verkostomaisella toimintatavalla urheiluopistot pyrkivät parantamaan terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa, suomalaista urheilua, ammatillista koulutusta sekä yhteisöllisyyttä.