Ammatillinen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikuntaneuvoja (180 osp)

Urheiluopistot järjestävät Suomessa ainoana oppilaitoksena liikunta-alan ammatillista peruskoulutusta eli liikunnanohjauksen perustutkintoa. Tutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen. Tutkinnon ammattinimike on liikuntaneuvoja.

Perustutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua peruskoulun tai lukio-opintojen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen kestää pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta. Urheiluopistot ovat sisäoppilaitoksia, joissa opiskelijat majoittuvat ja ruokailevat opintojensa ajan.

Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin tai jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä ilman lisämaksua, opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antavan sertifikaatin. Katso valmistuneen liikuntaneuvojan mahdolliset ammattinimikkeet ja jatkokoulutusmahdollisuudet alla olevista linkeitä.

> hakeminen
> opetussuunnitelman perusteet (ops)
> liikuntaneuvojan mahdolliset ammattinimikkeet
> liikuntaneuvojan opintopolut

> kokeilu

< palaa