Liikunnanohjauksen peruskurssi

Liikunnanohjauksen peruskurssi on vähintään peruskoulun suorittaneille nuorille aikuisille ja aikuisille suunnattu 30 osaamispisteen laajuinen yhden lukukauden mittainen opintokokonaisuus. Koulutus on valtion tukemaa vapaan sivistystyön koulutusta ja se on osallistujalle maksullista koulutusta. Hinnat löytyvät urheiluopistojen omilta nettisivuilta.

Kurssin tarkoituksena on vahvistaa osallistujan liikunta- ja ohjaustaitoja, innostaa liikunnalliseen elämäntapaan ja valmistaa osallistuja liikunta-alan opiskeluun. Liikunnanohjauksen peruskurssin sisältö koostuu liikunta-alaan liittyvistä teoriaopinnoista sekä eri liikuntalajeista. Kurssi soveltuu valmistautumiseen liikunta-, sosiaali-, terveys-, nuoriso-, pelastus- sekä turvallisuusalan pääsykokeisiin. Lisäksi liikunnanohjauksen peruskurssi soveltuu esiintymis- ja ohjaustaidon kehittämiseen, alanvaihdon ensiaskeleeksi, oman tietotaidon lisäämiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan totuttautumiseen. Liikunnanohjauksen peruskurssi arvioidaan asteikolla 1-3.

Liikunnanohjauksen peruskurssin sisältö muodostuu käytännönläheisestä teoriaopetuksesta sekä usean eri liikuntalajin käytännön opetuksesta. Lisäksi oppilaat ohjaavat kurssin aikana eri tilanteissa ja eri lajeissa. Urheiluopistokohtaisesti opiskelijoilla on mahdollisuus valita valinnaisia opintoja, joista he voivat saada erillisen todistuksen.