Huippu-urheilu ja valmennuskeskustoiminta

Suomalaista huippu-urheilua johtaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö. Urheiluopistojen valtakunnallinen verkosto ja urheiluopistojen valmennuskeskukset kehittävät ja tukevat toiminnallaan urheilijan polun eri vaiheita.

Urheiluopistot toteuttavat kilpa- ja huippu-urheilun koulutusta sekä alueellisen että valtakunnallisen tarpeen pohjalta yhteistyössä urheiluseurojen, lajiliittojen, muiden liikunnan ja urheilun järjestöjen sekä urheiluakatemioiden kanssa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat tavoitteellisen harjoittelun ja valmennuksen parissa olevat ja huipulle tähtäävät nuoret sekä aikuisurheilijat. Kilpa- ja huippu-urheiluvalmennuksen tavoitteena on edistää suomalaista eettisesti kestävää huippu-urheilua.

Urheiluopistot ovat kokonaisvaltaisen valmennuksen keskuksia, joissa urheilijoiden käytössä ovat monipuoliset urheilun tukipalvelut, kuten testauksen, psyykkisen ja ravitsemuksellisen valmennuksen palvelut, fysikaaliset hoidot sekä videopohjaiset analysointi- ja palautejärjestelmät. Urheiluopistojen tavoitteena on tarjota pedagogista ja kokonaisvaltaisen valmennuksen osaamista kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan järjestämiseen.

Vapaan sivistystyön kilpa- ja huippu-urheilun koulutuksen järjestämiseen osallistuvat urheiluopistojen valmennuskeskukset. Valmennuskeskus on oppilaitoksen yhteydessä toimiva yksikkö, joka on valittujen painopistelajien osaamiskeskus ja jonka tärkeimpänä tehtävänä on suomalaisen huippu-urheilun kehittäminen. Yksikkö tarjoaa huipulle tähtäävien ja jo huipulla olevien urheilijoiden valmennusta ja valmentajien koulutusta yhteistyössä lajiliittojen ja muiden valmennuskeskusten kanssa.

Urheiluopistojen vapaan sivistystyön kilpa- ja huippu-urheilun koulutus pitää sisällään yksilö- ja joukkueurheilijoiden valmentautumisen. Koulutustoiminta ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen on vaihtelevaa ja oppilaitoskohtaiset lajipainotukset ovat erilaisia.