Hakeminen

Haku
Hakeminen tapahtuu yhteishakuaikana sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Urheiluopistot järjestävät liikunnanohjauksen perustutkintoa peruskoulu- ja ylioppilaspohjaisena. Molemmille ryhmille järjestetään omat haut. Lisätietoa urheiluopistojen omilta kotisivuilta.

Valinta- ja soveltuvuuskoe
Kaikki hakijat kutsutaan yksipäiväiseen valinta- ja soveltuvuuskokeeseen, joka on oma kaikilla urheiluopistoilla. Valinta- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan soveltuvuutta alalle esimerkiksi kirjallisin tehtävin, haastattelulla sekä monipuolisten liikunta- ja liikunnanohjaustehtävien avulla. Liikunnassa mitataan perusliikuntamuotojen ja liikuntalajien hallintaa sekä yleistä liikunnallisuutta. Liikuntamuotoja ja -lajeja voivat olla esimerkiksi uinti, telinevoimistelu, palloilu ja rytmikykyä mittaava osio sekä liikunnanohjaustuokiot, jossa hakija ohjaa liikuntatuokioita hakijaryhmälle.

< palaa