Ammattikorkeakoulutus

Liikunnanohjaaja (AMK) (210 op)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet työskennellä kuntien, liikuntajärjestöjen tai yksityisten liikunta- ja matkailuyritysten palveluksessa. Yleisimpiä työtehtäviä ovat johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävät, projektitehtävät tai valmentajana, kouluttajana ja ohjaajana toimiminen. Yhä useampi liikunnanohjaaja (AMK) työllistyy itsenäiseksi yrittäjäksi. Opinnoissa voi suuntautua mm. valmennukseen, liikuntamatkailuun, luontoliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan, terveysliikuntaan tai soveltavaan liikuntaan. Eri ammattikorkeakouluissa suuntautumisopinnot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna 3-3,5 vuotta, joissakin ammattikorkeakouluissa tutkinto on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opiskeluna työn ohella.

Koulutus järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä yhteistyössä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun kanssa.

Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) (90 op)

Liikunnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon pääsyvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutus kestää 1,5 -2 vuotta ja se järjestetään monimuoto-opiskeluna työn ohella. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yliopiston maisteritutkintoon rinnastettavan kelpoisuuden.

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma
Koulutusohjelma antaa valmiudet työskennellä liikunta- ja vapaa-aika-alan vaativissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä julkisella sektorilla, järjestöissä että yrityksissä.

Terveyden edistämisen koulutusohjelma
Koulutusohjelma syventää työelämässä tarvittavaa terveysliikunnan innovaatio-osaamista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista. Koulutus toteutetaan terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan moniammatillisina opintoina.

Degree Programme in Sport Development and Management
Koulutusohjelma antaa valmiudet työskennellä erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä liikunta- ja vapaa-aika-alan vaativissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä julkisella sektorilla, järjestöissä että yrityksissä.

Koulutukset järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä yhteistyössä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun kanssa.

< palaa